Camino Znamená španělsky "cesta". Dovolta nám provázet Vás na té Vaší.

Seniorcentrum Camino – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Původní myšlenka zakladatele Seniorcentra Camino byla vybudovat domov, který by poskytoval kvalitní sociální služby seniorům, zajišťoval pro ně bezpečné a klidné prostředí a aktivizoval je.

Nyní jsme tuto myšlenku zrealizovali a rozšířili o další důležité aspekty poskytování sociálních služeb, jako je osobní a individuální přístup.

Moderní domov v zámeckém prostředí

Seniorcentrum Camino se nachází na kraji obce Lubenec, která leží v Ústeckém kraji padesát kilometrů jihozápadně od města Louny. Je také v těsné blízkosti Karlovarského kraje, jehož krajské město – Karlovy Vary – je vzdáleno čtyřicet kilometrů. Další z mnoha předností Seniorcetra Camino je snadná dopravní dostupnost z Prahy a Středočeského kraje, a to díky pohodlnému napojení na hlavní silniční tah vedoucí z Prahy do Karlových Varů.

Seniorcentrum Camino se skládá ze dvou center specializujících se na domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Oba domovy poskytují pobytové služby (ubytování a stravu) seniorům a liší se ostatními službami, které odpovídají stavu seniora. Domov pro seniory neboli domov důchodců zajišťuje služby osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku. Domov se zvláštním režimemneboli Alzheimercentrum je zaměřen na osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, nebo se stařeckou, Alzheimerovou, anebo jinou demencí.

Zrekonstruovaný zámeček
Prostranství před loveckým zámečkem vybízí k odpočinku a příjemnému posezení

Útulné pokoje
Útulné pokoje, které dotváří atmosféru domova

Klidné prostředí
Klidné prostředí s parčíkem a nedalekou přírodou

Proč si vybrat nás

V okolí krásná příroda

Areál Seniorcentra Camino leží v těsné blízkosti lesa, který svým stářím a údržbou umožňuje příjemné procházky po okolí a je také houbařským rájem. Také se nedaleko od domova vyskytuje Lubenecký rybník, kde rádi umožníme relaxaci seniorům při rybaření.

I přes to, že se naše Seniorcentrum nachází v přírodě, není izolováno od zbytku světa. U areálu jsme vybudovali cukrárnu a kavárnu, která slouží nejen veřejnosti, ale i našim seniorům. Samotné centrum obce Lubenec je v příjemné pochůzkové vzdálenosti, a náš personál ochotně doveze seniory služebními auty do Podbořan, kde jsou dostupné veškeré služby.

Vnitřní areál / zámecké prostředí

Chloubou projektu je obnova a zrestaurování bývalého loveckého zámečku hrabat Michnů z roku 1708, ve kterém jsou dochovány cenné autentické dobové prvky včetně historických oken, dveří, konstrukcí a omítek. K tomuto zámečku byly v pozdější době přibudovány dvě křídla, mezi nimiž je vytvořena ulice s náměstíčkem a fontánou, která vybízí k příjemnému strávení času.

Před samotným zámečkem byl vytvořen relaxační park s lavičkami, fontánou a altánem, kde se v létě pořádají společenské akce, včetně grilování. Další možností, jak se mohou senioři seberealizovat mimo budovy, je v zahrádkářském koutku. Relaxační park vytváří ideální místo k příjemnému posezení a konverzaci.

Nejmodernější vybavení a vyškolený personál

Jistě všichni víme, jak moderní vybavení pomáhá a usnadňuje životy nám všem. Na druhou stranu nám však mohou moderní věci vytvořit překážku v jejich složité obsluze. Vybavení Seniorcentra je přizpůsobeno každodenním požadavkům seniorů a splňuje naše podmínky, jako je snadná obsluha ovládání, při vysokém komfortu a pohodlnosti usnadňujícím každodenní život jak v domovu pro seniory, tak v domovu se zvláštním režimem. I přes nejmodernější vybavení jsou vždy rozhodující lidé, kteří v Seniorcentru o seniory pečují. Z tohoto důvodu věnujeme výběru vhodného a kvalitního personálu dostatek pozornosti a času. Personál se celoročně a každoročně školí a účastní odborného vzdělávání, což zajistí to, že se budete v domově pro seniory i v domově se zvláštním režimem cítit jako doma.

Ergoterapie, muzikoterapie, fyzioterapie – vše pro Vaši aktivizaci

Jsme zaměřeni na aktivizaci seniorů formou ergoterapií (léčba prací zvláště v prostorách hrnčířské a řemeslné dílny a v kulinářském a zahrádkářském koutku), muzikoterapií (léčba zpěvem a hraním na hudební nástroje), fyzioterapií (rehabilitace zaměřená na léčbu a prevenci poruch pohybového systému), terapií tance (pravidelně organizujeme taneční zábavy v prostorách jídelny) a canisterapií (pozitivní psychosociální působení přítomností speciálně vycvičeného psa).

Všechny výhody